”Projekt należy uznać za udany, jeśli pomaga on ludziom wieść lepsze życie” ◂ Philippe Starck